REHAB


Skifte fra gammel teglstein til stålplatetak, ny opplekting med diffusjonsåpent undertak, nye takrenner og beslag.
Etablering av Velux takvinduer og innredning av loft til boligformål.




Skifte av rekkverk/ ytterdører.





Skifte av tak fra gammel teglstein til ny Decra med diffusjonsåpent undertak.


Hytte Snillfjord

Endring av fasade med montering av heve-skyvedør, vinduer, bytte av tak med
etterisolering og diffusjonsåpent undertak. Endring/flytting av inngangsparti.





Skifte/etterisolering av tak