REHAB


Skifte fra gammel teglstein til stålplatetak, ny opplekting med diffusjonsåpent undertak, nye takrenner og beslag.
Etablering av Velux takvinduer og innredning av loft til boligformål.
Skifte av rekkverk/ ytterdører.

Skifte av tak fra gammel teglstein til ny Decra med diffusjonsåpent undertak.


Hytte Snillfjord

Endring av fasade med montering av heve-skyvedør, vinduer, bytte av tak med
etterisolering og diffusjonsåpent undertak. Endring/flytting av inngangsparti.

Skifte/etterisolering av tak