NYBYGG/TILLBYGG


Garasje 


Garasje 


Tilbygg med vinterhage


Inngangsparti før og etter

Innvendig fra tilbygget med glassgolv mellom 1 og 2 etasje
Nybygg - Fra Uthus til enebolig

uthus før riving Råbygg uthus Uthus underveis Uthus underveis(2)
Uthus panelert


TILLBYGG

Tilbygg med knektestendere og rehabilitering av 70-tallshus